Up Next In Sports: Grill Skills With Shaq

0epic fail photos - Up Next In Sports: Grill Skills With Shaq gif


Forever Alone Pro Tip

0

for ever alone pizzas here pizzahut


Google

NANBA - Short Film [HQ]

0


Google

వేసవిలో ముఖారవిందానికి...

0

వేసవిలో ముఖారవిందానికి...
అసలే వేసవి కాలం. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఎండలకు తోడు వాహనాల కాలుష్యం. గంట బయటకు వెళితే చాలు ముఖం నల్లగా మారిపోతోంది అంటూ చాలా మంది ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ వేసవికాలంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ముఖారవిందాన్ని కాపాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
* ఎండలో వెళ్లాల్సి వచ్చినపుడు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ రాసుకోండి. గొడుగు పట్టుకెళితే మరీ మంచిది.
* నీరు ఎక్కువగా తాగండి. ఎన్ని నీళ్లు తాగితే అంత మంచిది. కొబ్బరి నీరు తీసుకుంటే ఇంకా మేలు.
* స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్‌కు దూరంగా ఉండండి.
* సమయానికి భోజనం చేయండి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోండి. రోజూ రెండు రకాల పండ్లను తినండి. ఆకుకూరలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
* అలసిన చర్మానికి తిరిగి జవసత్వాలు రావాలంటే మంచి నిద్ర తప్పనిసరి. కంటి నిండా నిద్రపోతే చర్మం తాజాదనం సంతరించుకుంటుంది.
* దుమ్ము, కాలుష్యంకు ఎక్కువగా ఎక్స్‌పోజ్ అవుతున్నట్లయితే రోజూ క్లీన్సర్లు ఉపయోగించి చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి.
* రాత్రి పడుకునే ముందు మాయిశ్చర్ రాసుకోండి.
* వ్యాయామం మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే కాకుండా చర్మాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది. కాబట్టి క్రమంతప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి. ఒంటికి చెమట వచ్చేలా జాగింగ్‌లాంటివి చేస్తే ఇంకా మంచిది.
* యోగా, ప్రాణాయామం చేయండి. ఇవి ఒత్తిడిని దూరం చేసి మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయి.
Google

Deal Or No Deal

0
epic fail photos - Deal FAIL

Google

Belly Flop Physics

0

Belly Flopping Physics

Google

Yankees Fan Helps Himself

0
Yankee Fan Helps Himself Animated GIF

వెర్రి నాయన

0

"అమ్మానాన్న ఆటాదుకుందామా?" పిలిచింది బుజ్జి.


"అంటే ఏమి చెయ్యాలి?" అడిగాడు చంటి.

"నేను సైగ చేస్తాను, నా మనసులో ఏముందో నువ్వు చెప్పాలి"

"నీ మనసులో ఏముందో నాకెలా తెలుస్తుంది?"

"భలే, నాన్నా పాత్రకు నువ్వు సరిగ్గా సరిపోతావు".

సెలవు

0""ఈరోజు స్కూలుకు సైకిల్ మీద వస్తుంటే లారీ గుద్దిందిరా. చచ్చేవాడిని. క్షణంలో ప్రాణగండం తప్పింది" పిల్లలతో చెప్పాడు టీచర్.

"అయ్యయ్యో... ఎంత పని జరిగింది సార్.... మాకు సెలవు యోగం క్షణంలో తప్పింది" విచారంగా అన్నారు పిల్లలు"

How to Finally Get Better Sleep

1
How to Finally Get Better Sleep: "
When it comes to being healthy and living a vibrant and energy filled life, sleep seems to be one of the most elusive aspects to conquer. Certainly we know that getting a good night’s sleep is important - crucial, even, to good health. But it’s not as simple as just deciding that you are now going to start sleeping better. At least that’s how it often seems.

Want to eat healthier or with more variety? All it takes is some planning and follow-through. Want to exercise more? It’s just a matter of making time for even 10 minutes a day, and scheduling it in.

But you want to sleep better? Well that’s another story, isn’t it?

Isn’t it time to say enough is enough?

Allow me to share with you the things that I have found to be most powerful when it comes to regaining your control over the night. The following points have worked wonders for me (certainly some more than others, or for different periods of time), and I trust they’ll be of benefit to you.

10 Ways To Improve Your Sleep And Take Back Control
 1. Increase your Vitamin D levels
  I wanted to start with this point because I suspect it may be one of the less obvious techniques to resting easier. You’ve probably heard a lot about Vitamin D lately – a lack of it is being linked to an increasing number of health complaints, the reason for which is the fact that nearly every cell in your body has Vitamin D receptor sites. This means that it can affect every cell dysfunction in your body, as well as every hormone.

  One hormone that is crucial to good sleep is melatonin. Melatonin should be released as you wind down for bed – think of it like your body’s natural ‘off-ramp’. Well, with insufficient Vitamin D in your body, you make it virtually impossible to produce adequate melatonin. You can increase Vitamin D by exposing yourself to a little early morning sun (bright light sparks melatonin production) each day, by eating foods high in it (although it’s tough to get enough through diet), or by discussing a supplement with your health practitioner.
 2. Cut back on the stimulants
  Common sense, right? And yet how often do we find ourselves reaching for the (extra) cup of coffee far later in the day than we know we should? Couple that with a little more sugar than would be considered ideal, or perhaps even something as potently disruptive as an energy drink, and you know you’re setting yourself up for another vicious cycle of poor sleep and a sluggish next-day start.

  It takes at least 4 hours for half of the caffeine in your system to be metabolized, another 4 for half of that, and so on. So you can see how drinking coffee late in the day can disrupt sleep. My recommendation is to cut the caffeine and stimulants after 2pm. Be strict on this, and it will pay off for you!
 3. Have some tryptophan for dinner
  There are certain foods that will help to improve your chances of sleeping well. When your Mom told you to drink a glass of warm milk before bed, she was on the money – that works for many people (although not a good idea if you have dairy issues!). The reason dairy works is that it contains tryptophan – a natural sleep agent also found in oats, bananas, turkey, and almonds.

  Aside from foods high in tryptophan, many health experts advocate foods high in complex carbohydrates (oats, bananas, root veggies, wild or brown rice) as being helpful for sleep. The only catch is that this may not be a great idea if fat loss also a goal for you.
 4. Avoid eating or drinking alcohol closer than 2 hours to bedtime
  This is practical advice that a lot of us know makes sense – yet for some reason it can be a tough one to follow through on. Often we associate downtime (TV time!) with snacking, and this can go on right up until bedtime. Logically it makes sense that if your body is focused on digesting food or alcohol, it cannot simultaneously wind down and enter a state of deep sleep.

  The process of digestion may also inhibit the release of growth hormone, an important hormone for deep sleep as well as for building lean muscle and burning fat. Proteins and healthy carbohydrates (such as root vegetables, brown or wild rice) tend to leave the stomach faster than what fats will do.
 5. Relax your senses
  There’s nothing like bright lights and pumping noise to help you get a great night’s sleep, is there?! Not! It stands to reason that overloading your brain with ‘daytime images and noise’ is not really a great recipe for rest. Let me be clear – watching television and using the computer right up until bedtime is a sure-fire recipe for night-time twitching. If you must watch your shows, try to choose comedies over dramas or violence- those will excite your nervous system more. Ideally, turn off the technology an hour or so before bed and enjoy some conversation or reading.
 6. Set the bedroom mood
  I’m not talking about any hanky panky, although if that gets you nodding off then by all means! What I meant though, was creating an environment for sound sleep. A pitch black room is optimal for melatonin production, and even that red light on your alarm clock can be disruptive without you realizing it. Either get technology out of the bedroom, or wear a sleep mask. I’d suggest doing both. It’s also important to consider the temperature of your room, and making sure you’re comfortable (if you hate your pillow, invest in a new one rather than ‘making do’). If noise is an issue you may need to use earplugs.
 7. Still your mind
  A busy mind may keep you focused and productive during the day, but you’re not doing anyone any favors by running your to-do list while in bed – not least yourself. One of my favorite tricks for quieting the mind is to jot down 10 things I’m grateful for before bed. Another technique, which I also learned from my mentor Charles Poliquin, is to write down one thing you learned for the day, one kind thing you did for someone else, and another kind thing that somebody did for you. It’s very effective.
 8. Drown out your thoughts
  Try using a sleep or relaxation track like this free one over at pzizz.com. Pzizz offers a full system, but you can grab a free 15-minute sample of their sleep or energizing track and download it to your iPod. This worked very well for me for about a month steadily, and after that I continued to use it off and on. There are many equally great sleep tracks out there on the internet, so do a search and try several of them – if writing your grateful list doesn’t work then listening to sleep audios may just drown out that busy mind!
 9. Have a morning workout
  We are designed to be at our most active and energized first thing in the morning. As a former insomniac I know how tough it can be to get motivated to get going after a horribly restless night. Your eyes feel like they’re full of sandpaper, and your head is pounding. Every muscle feels weak and exhausted. Oddly though, you seem to come alive by night-time. This is a classic sign of a reverse cortisol curve – your circadian rhythms are back to front! Rather than supporting the perpetuation of this situation (try saying that 3 times fast!) you can fight back by reminding your body when energy should be ‘up’. Try working out in the morning – even for 10 minutes – and your body will thank you for it. Creating an ideal circadian rhythm will help you to wind down naturally at night, and wake up feeling fresh in the morning.
 10. If all else fails, seek professional help
  If you’ve tried all of these steps and you still struggle to fall asleep or stay asleep, consider getting professional help. To paraphrase sleep expert and author William Dement, “even 2 or more nights of poor quality sleep is a serious issue and demands treatment”! Don’t do what I did, and determinedly push through for weeks, months or years on end, thinking that you can manage or that you will get over it.
Lastly, and perhaps most importantly, remember that most people find that it’s the combination of several sleep techniques rather than just one thing which gets them through – so if there’s something on this list that you’ve never tried or perhaps forgotten about, then give it a go. It’s worth a try!

Do you have any favorite sleep techniques that you’d be willing to share? Bring it in the comments – as weird and wacky as you’d like!
 
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!

A fashion accessory

0Google

Dumpster Parkour

0

epic fail photos - Dumpster Parkour FAIL gif


Google

Wrestling Move FAIL

0


epic fail photos - Wrestling Move FAIL gif
Google

4 Cures For Overcoming The Onset Of Mental Rigor Mortis

0
'By having an open mind, you will ward off the onset of mental rigor mortis or vision arthritis.'

The number of years denoted by the calendar and your birth date are no reflection of how old you really are, or how healthy you are in your spirit, soul and body. I have met twenty-one year olds who, in their mind and attitudes, are older than some whom I have met in their eighties.

Age is not a matter of chronology. Age is a matter of attitude, and of the state of your mind.

So to keep you from suffering from mental rigor mortis and vision arthritis, here are four cures that will keep you ‘young at heart’ and ‘young of mind’ for many years to come.
 1. Keep Learning
  People who work a job and who do additional study outside of their working hours attract advancement. In this day and age there is no excuse for not pursuing some external study.

  Personally, I attend seminars, take online courses and position myself to learn new things at every opportunity. I make certain that I am always a student, because I have enrolled in a lifetime of learning.

  By doing this, your mind is stimulated, new ideas are sparked, fresh insight is revealed, and a different perspective is gained.

  I pay for some of this learning, but it is amazing how many complimentary courses are available – both offline and online in written, audio and video format.

 2. Keep Reading
  Now I’m not talking about the newspaper here. I’m talking about selective reading of material that stimulates your brain, challenges you through questioning, and causes you to take notes.

  In addition to books, set up Google Reader on your computer so that you can be alerted about great articles that have just been written in blogs all over the world.

  Join your local library, and that way you have access to an incredible array of material for free.

 3. Keep Great Company
  I’m a firm believer of the power of coaches and mentors. The greatest value of having these people in your world is that they are unafraid to ask you the hard questions. In addition they also keep you accountable.

  It is so easy to lie to yourself, and to fail to fulfill the plans that you have proposed to move you forward in life.

  Whether they are paid or unpaid really doesn’t matter. But make sure that you meet on a weekly basis for at least an hour for an extended length of time. Watch how that relationship makes you sharper in every area of your life.

  In addition, the conversation focused on your personal improvement – whether in person, or over the phone or via Skype – will develop you in your communication skills and perception.

 4. Keep Pursuing Great Goals
  In my wallet I have a list of my goals that I carry with me and refer to on a daily basis.

  On this year’s goal list I have my:
  • Major goal for the year
  • Travel goals
  • Financial goals
  • Spiritual goals
  • Mental goals
  • Physical goals
  • Social goals
  • Business goals
  • Future goals – that spread beyond this calendar year
  In addition, next to my bed I have a major two-year goal that I am pursuing, and the financial reward for that goal once achieved. It is written on my note pad so that I see it and speak it each night before I go to bed and each morning when I rise.

  So by learning, reading, keeping great company, and pursuing great goals you are offsetting the disease that afflicts those who remain staid in their thinking and unchanged and unchallenged in their thought processes.
By maintaining an atmosphere of stimulated thinking, mental rigor mortis and vision arthritis will have no power over you. Healing shall be yours.

And here’s something to think about: Are there any other strategies that you have employed to maintain good mental and visual health?

Motivational Memo: The older I get the younger I think.

 
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!

Your Best Feed Back

Search-Results

Google Website Translator

 

Subscribe Now: Feed Icon

Search This Blog